BBP қауымдастығының ережелері

Редакция №21 от 10.12.2021

Жалпы ережелер

1.1. www.bankofpartners.com сайты (бұдан әрі – Сайт) – Интернет желісінде орналасқан, www.bankofpartners.com доменінің бірыңғай мекенжай кеңістігімен біріктірілген веб-парақшалардың жиынтығы. Сайттың бастапқы парақшасы, ол арқылы Сайттың қалған барлық веб-парақшаларына қол жеткізуге болады, Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналасқан: www.bankofpartners.com. Сайтқа өтуді қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі арқылы да жүзеге асыруға болады.

Сайт Пайдаланушылар арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін алаң ретінде қызмет етеді. Сайтқа төмендегі тәсілдердің бірін қолдана отырып тіркелуге болады: Email (электрондық пошта), Сбербанк ID, СберБизнес ID, ВКонтакте, Facebook немесе Google әлеуметтік желісінің аккаунты.

1.1.1. Осы Ережелердің мәтінінде және бас әріппен басталатын барлық терминдер Интернет-сайттың Мазмұзында және Материалдарды пайдалану туралы Келісімде немесе Ережелердің осы мәтінінде анықталған.
Спам - бұқаралық ақпарат құралдарын жаппай тарату немесе оны алуға тілек білдірместен жеке тұлғаларға хат жазысу.
Модератор - қарапайым пайдаланушыларға қарағанда көбірек құқықтарға ие пайдаланушы.
Ұсыныс - өнім немесе қызметті сату туралы хабарландыру.
Сұрау - өнім немесе қызметті сатып алу немесе іздеу туралы хабарландыру.

1.2. Әрбір Пайдаланушы бір Шотқа ие болуы мүмкін. Сайт әкімшілігі BBP қызметінің ережелерін бұзатын қайталанатын шоттарды және / немесе шоттарды блоктауға құқылы.

1.3. Сайтта тіркелу барысында Пайдаланушы Сайтқа барлық келушілерге ашық пайдаланушы атын таңдайды. Пайдаланушы аты араб цифрларымен, латын әріптерімен және төменгі сызығынан «_» болуы мүмкін. Пайдаланушының аты-жөнін бұзған немесе бұзғаны анықталған жағдайда, Сайт әкімшілігі Пайдаланушыдан Ережені бұзғаны үшін Пайдаланушының атын өзгертуге немесе Шотқа тыйым салуға құқылы.

1.4. Сайтта тіркелуді растайтын пайдаланушы мәтіндер, иллюстрациялар, бейнежазбалар, басқа ақпарат және сол сияқты пайдаланған және орналастырғаны үшін толық жауапты екеніне келіседі.

1.4.1.Қолдану нәтижесінде туындаған үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына байланысты, Пайдаланушы оны мазмұнымен орналастырған жағдайда, Әкімшілікке талап қойылған жағдайда. Пайдаланушы Сайт әкімшілігінің шеккен барлық шығындарын немесе залалдарын, соның ішінде жоғалған кірістерді өтеуге келіседі.

1.5. Сайтты әкімшілік ету тіркелгі бұзылғанына, Спамды жіберуге немесе Сайт ережелеріне, Келісім ережелеріне және қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін басқа әрекеттер көрсетуге негіз болған жағдайда, Пайдаланушы шотын уақытша немесе тұрақты түрде блоктауға құқылы.

1.6. Сайттың негізгі мақсаты - пайдаланушылар арасында ұсыныстар / сұраулар алмасу үшін платформа ретінде әрекет ету. Сайтта орналастырылған әрбір Ұсыныс / Сұраным көрсетілген сомаға қатысты ұсынылатын жұмыстардың кез-келген сомасын қамтуы мүмкін. Пайдаланушылардың ыңғайлылығы үшін барлық ұсыныстар мен өтініштер санаттар мен санаттарға бөлінеді.

1.6.1. Пайдаланушылар Қызметтерді көрсету тәртібі, құны, мерзімдері, ұсыныстар / өтінімдерді қабылдау тәртібі, төлеу тәртібі, кепілдіктер, Пайдаланушылар арасында келісім жасау рәсімі, осындай шарттың шарттары және т.б.

1.6.2. Сайтта орналастырылған ұсыныстар / өтініштерді Сайт әкімшілігі емес, тікелей Пайдаланушылар қамтамасыз етеді.

1.7. Қызметтерді ұсыну бойынша ұсыныстар Сайтқа тегін орналастырылады.

1.8. Сайт пайдаланушылары Сайт әкімшілігінен және / немесе басқа пайдаланушылардан алынған ақпаратты жарияламауға міндеттенеді. Ерекше жағдайда, Пайдаланушы үшінші тараптардың сайттарында және Сайтты пайдалану арқылы алынған табыстың мөлшерін, өз ұсыныстарына немесе сұрауына (және олардың орындалу нәтижелеріне, кері байланысты қоса алғанда) және ВВР Қызметі шеңберінде өзара әрекеттесудің басқа да жағдайларына сілтеме жасай алады.

1.8.1 Пайдаланушы Сайтта жұмыс жасайтын басқа Пайдаланушылармен жеке пайдаланушылармен келіспестен жеке хат-хабарларды жарияламауға міндеттенеді.

1.9. Сайттың барлық пайдаланушылары Клиент және / немесе Мердігер ретінде әрекет ете алады.

1.9.1. Орындаушы - осы Ережеге сәйкес кем дегенде бір Ашық Оферта орналастырған Сайт Пайдаланушысы.

1.9.2. Тапсырыс беруші тіркелген қолданушылардан кемінде бір қызметке тапсырыс берген Сайт Пайдаланушысы болып табылады. Тапсырыс беруші қызметтерді орындауды, тапсырыс беруді және төлеуді және бақылауды таңдайды.

1.10. Сайтқа орналастыруға тыйым салынады:

1.10.1 Қорқыту және қорлауды қамтитын, басқа тұлғаларды жалған түрде нұқсан келтіретін, жеке өміріне қол сұқпаушылықты бұзатын, әдепсіз сипаттағы материалдар; басқа адамдардың ар-намысы мен қадiр-қасиетiн, құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерiн бұзатын; діни, нәсілдік немесе этникалық жеккөрушілікке түрткі болу үшін көтермелеу немесе көтермелеу, сондай-ақ зорлық-зомбылықты тудыруға немесе қорқытып-үркітуге әрекет жасауды қоса алғанда, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманы, соның ішінде авторлық құқықты бұзатын кез келген материалды жоюға бағытталған әрекеттер. Тыйым салынған: Пайдаланушыларға немесе Сайт әкімшілігіне, Қатысушылардың басқа да қорлауына, жалған материалдарға және Сайттың беделін әдейі нашарлататын ақпаратқа жасалған әдепсіз сөздер мен мәлімдемелер.

1.10.2 Сайтқа орналастыруға тыйым салынған тауарлар мен қызметтерді қамтитын ұсыныстар. Веб-сайтта орналастыруға тыйым салынған тауарлар мен қызметтер тізімі №1 қосымшада келтірілген.

1.11. ВВР сервисі - пайдаланушыларға Ресей Федерациясының заңнамасымен және осы Ережелермен рұқсат етілген тауарларды / қызметтерді сатып алу және / немесе сатып алу туралы ұсыныстар енгізу мүмкіндігін беретін құрал. Әкімшілік Пайдаланушылар орналастырған Ұсыныстар мен Сұрауларды үнемі тексеріп отырмайды, сондай-ақ Тауардың сипаттамасымен, сондай-ақ Сатушының белгілі бір Өнімді / Қызметті сатып алу / сатып алу үшін сатуға және / немесе сатып алуға қабілеттілігінің сапасына, қауіпсіздігіне, заңдылығына және сәйкестігіне жауапты емес. Әкімшілік, сонымен қатар, Пайдаланушылар ұсынатын ақпараттың мазмұнын, соның ішінде Ұсыныстар / Сұраулардың мазмұнын, Пайдаланушылар сауда белгілерін пайдаланушыларды, үшінші тарап логотиптерін және Сатушының ұсыныс шарттарын қолдануға жауапты емес.

1.12. Әкімшілік Пайдаланушыны Веб-сайтта жарияланған ақпаратты Әкімшілік әрдайым тексермейтін Пайдаланушыға хабарлайды. Ұсыныстар / өтініштердегі кейбір деректер қорлайтын, қауіпті, дәл емес, қате, белгілі бір жалған немесе жаңылыстыратын көрінуі мүмкін. Пайдаланушылар Сайттың басқа пайдаланушылары тарапынан орналастырылған ақпаратқа сүйенбей, өздерінің тәуекелдерін бағалауды жүргізуге тырысуы керек және осындай ақпаратты пайдалануда тиісті түрде тексеру жүргізуі керек. Пайдаланушы алаяқтықпен айналысуы мүмкін екендігін ескеруі керек, мысалы, ол кішігірім, бұрмаланған ақпарат болуы мүмкін, адалдық принципін сақтамайды және т.б. Сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, Пайдаланушы барлық ықтимал қауіп-қатерлер туралы хабардар және растайды, сондай-ақ, Басқа Пайдаланушылар тарапынан кез келген әрекеттер (немесе әрекетсіздік) үшін әкімшілік жауапты емес деп келіседі.

1.13.Әкімшілік ережелерге сәйкес келмейтін кез келген материалдарды, мазмұнды, жарияланымдарды және ақпаратты жоюға және / немесе қолданыстағы заңдарға, моральдық нормаларға, Шарттың ережелеріне және ВВР қызметінің ережелеріне қайшы келетін ақпаратты алып тастауға құқылы.

Құқықтары мен міндеттері, Атқарушы мен Тапсырыс берушінің өзара әрекеттесу шарттары

2.1. Мердігер / тапсырыс беруші өз есебінде Ұсынысты / Талапты жасайды және орналастырады, қажетті элементтерді толтырады.

2.2. Әрбір ұсынылған Сұраным немесе Сұрау міндетті түрде модерацияға жатады және Тапсырыс берушіге Сайтты Модератор мақұлдағаннан кейін ғана қол жетімді болады. Модератор Пайдаланушыға ұсынысты қайтаруға құқылы немесе ВВР қызметінің ережелері ережелерін бұзуды көрсете отырып, жеті күн ішінде түзетілуі тиіс, әйтпесе Сайттан ұсыныстар немесе Сұраным мүмкін болады. Қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін ұсыныстар / ұсыныстар Модератормен Пайдаланушы талқылаусыз жойылады.

2.3. Пайдаланушы Ұсыныс немесе Сұранымдағы жұмыстың құрамы мен көлемін, олардың түпкілікті құнын дербес анықтайды және оларды тікелей Орындаушыға / Тапсырыс берушіге жүзеге асыруға толық жауап береді. Өтінім / өтінімнің орындалуына үшінші тарапты тарту Мердігердің / Тапсырыс берушінің хабарламасымен және келісімімен ғана мүмкін болады.

2.4. Пайдаланушы Сайтта ұсыныстың / Сұранымның көрсетілуін кез-келген уақытта тоқтата алады (мысалы, қазірдің өзінде тапсырыстарды орындаудың уақытша мүмкін еместігіне байланысты). Ұсыныс / Сұранымның бейнесін тоқтату сәтінен бастап бір жыл өткеннен кейін Сайт әкімшілігі Пайдаланушыға ұсынысты / өтінімнің жаңа орналастырылуын қоғамдық игілікке алып тастауды ұсынуы мүмкін.

2.5. Пайдаланушы Сайтта ұсынылған Оферта / Сұрауды өз бетінше таңдайды, Мердігермен / Тапсырыс берушімен байланысады, Қызметке төлейді, сондай-ақ Қызметті тиісті түрде ұсыну үшін Мердігер / Клиент қажетті барлық ақпаратты жібереді.

2.6. Пайдаланушымен ынтымақтастықты бастау үшін Ұсыныстың / Сұранымның сипаттамасын оқып, «Жазу» батырмасын басыңыз.

Қаржылық терминдер

3.1. Пайдаланушылар Сайт әкімшілігінің қатысуынсыз қолайлы әдіс пен төлем шарттарымен дербес келіседі.

Тараптардың жауапкершілігі және дауларды реттеу

4.1. Сайт әкімшілігі интернетте орналасқан немесе ұсынылатын ақпарат, қызметтер және өнімдерді бақыламайды. Нәтижесінде, Пайдаланушылар сайтта немесе Интернетте ұсынылған немесе қол жетімді барлық өнімдерді, ақпарат пен қызметтерді Сайт әкімшілігімен аффилиирленбеген үшінші тараптар ұсынатын шартты қабылдайды. Пайдаланушылар Сайтты және Интернетті пайдалануға байланысты толық жауапкершілік пен тәуекелдерді қабылдайды.

4.2. Пайдаланушылар арасында қабылданған міндеттемелерді орындау немесе қызметтерді көрсету немесе ұсыну бойынша барлық дауларды Пайдаланушылар Пайдаланушылармен дербес түрде шешіледі, бұл Сайтты әкімшілендірудісіз және тек Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

Жеке деректер мен құпиялылық саясатын пайдалану

5.1. Жеке деректерді өңдеу ережелері жеке деректердің құпиялылық саясаты мен www.bankofpartners.com сайтының мазмұнын пайдалану туралы келісім, сондай-ақ 2014 жылғы 29 сәуірдегі № 3332 Сбербанкке жеке деректерді өңдеу саясатында анықталған. Құжаттар www.bankofpartners.com сайтында орналастырылған.

Қосымша 1. Сайтқа орналастыруға тыйым салынған тауарлар мен қызметтер тізбесі 

Қару-жарақ, оқ-дәрiлер, әскери техника, қосалқы бөлшектер, олардың құрамдас бөлiктерi мен құрылғылары, жарылғыш заттар, детонаторлар, зымыран отынының барлық түрлерi, сондай-ақ арнаулы материалдар мен арнаулы жабдықтар, арнаулы ұйымдардың арнайы жабдықтары және нормативтiк-техникалық оларды өндіруге және пайдалануға арналған өнімдер. 
2. Ракета-ғарыштық кешендер, әскери мақсаттағы байланыс және басқару жүйелері, оларды өндіру және пайдалану жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттама. 
3. Химиялық жауынгерлік агенттер, оларға қарсы қорғау құралдары және оларды өндіру және пайдалану бойынша нормативтік-техникалық құжаттама. 
4. Зерттеу және жобалау жұмыстарының нәтижелері, сондай-ақ қару-жарақ пен әскери техниканың дамуы бойынша іргелі барлау жұмыстары. 
5. Әскери қызметті және әскерилендірілген қызметті жүзеге асыруға байланысты қызметтер, жұмыс және материалдар. 
6. Аңшылық, азаматтық және басқа да, оның құрамдас бөліктері бар пышақтар (ас үйден, қалтадан, кеңседен басқа) кез келген қару. 
7. Радиоактивті заттар мен изотоптар, уран және басқа радиоактивті материалдар және олардан жасалған өнімдер. 
8. Радиоактивті материалдардың қалдықтары. 
9. Бағалы және сирек кездесетін металдар, қымбат бағалы тастар, сондай-ақ қымбат бағалы және сирек кездесетін металдар және қымбат бағалы тастар бар қалдықтар. 
10. Радиоактивті заттар мен изотоптарды пайдаланатын рентген сәулелері, аспаптар мен жабдықтар. 
11. Улы, есірткі және психотроптық заттар, олардың прекурсорлары. 
12. Этил спирті, алкогольдік сусындар. 
13. Алкогольге негізделген дәрілік заттар. 
14. бұғы бұғыдан (аналар мен эндокринді шикізаттан) алынған дәрілік шикізат. 
15. Темекі өнімдері. 
16. Шифрлау технологиясы, оларды өндіру, әзірлеу және пайдалану туралы ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары мен нормативтік-техникалық құжаттамалары. 
17. Жасанды банкноттар. 
18. Айналыстағы Ресей Федерациясының шетел валютасымен және валюталық құндылықтарымен, монеталарымен және банкноттарымен. 
19. Радиоэлектрондық және арнайы техника, құпия ақпарат алу үшін арналған, сондай-ақ бір немесе бірнеше радио таратушы құрылғылардан тұратын және (немесе) олардың комбинациялары және 8 ГГц-ден жоғары жиілікте радиотолқындар беру және қабылдау үшін арналған қосалқы жабдықтар. 
20. Жеке және заңды тұлғалардың ар-намысына, қадiр-қасиетiне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін, сондай-ақ мемлекеттік, банктік, коммерциялық және басқа құпияларды қамтитын құпиялылық құпияларын бұзатын материалдар мен қызметтер. 
21. Ресей Федерациясы, РСФСР, КСРО мемлекеттік наградалары, сондай-ақ олардың көшірмелері. 
22 Мемлекеттік сәйкестендіру карточкалары, белгілер, рұқсаттар, рұқсаттар, сертификаттар, жол жүру құжаттары мен лицензиялар, сондай-ақ осы құжаттарға арналған нысандар, нысандар, сондай-ақ оларды алу қызметтері құқықтарды беретін немесе беретін өзге де құжаттар. 
23. РФ халықтарының мәдени мұраларының объектілері, сондай-ақ археологиялық мұра объектілері. 
24. Адам ағзалары мен тіндері, сондай-ақ донорлық қызметтер. 
25 Ресей Федерациясының Қызыл кітабына енгізілген жануарлар мен өсімдіктер және Ресей Федерациясының субъектілерінің қызыл кітаптары, Ресей Федерациясының Қызыл кітабына енгізілген жануарлардың бөліктері мен органдары, сондай-ақ Ресей Федерациясының субъектілерінің Қызыл кітабы, сондай-ақ Ресей Федерациясының халықаралық шарттарымен қорғалатын жануарлар мен өсімдіктер. 
26. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар жануарлар түрлерінің терілері мен өнімдері. 
27. Ресей Федерациясының аумағында сатуға тыйым салынған балық аулайтын торлар, оларды өндіруге арналған материалдар, сондай-ақ оларды өндіру бойынша қызметтер, электрбұйымдар мен тұзақтар. 
28. Экстремистік материалдар, жаппай тәртіпсіздіктерге, террористік қызметке және экстремистік қызметке шақыратын материалдар, бұқаралық қоғамдық іс-шараларға қатысу, этникалық және діни өшпенділікті арандату. 
29. Ресей Федерациясында тыйым салынған фашистік рәміздер, ұйымдар. 
30. Жасанды немесе ұрланған тауарлар немесе мүліктер. 
31. Деректер базасы, соның ішінде рұқсат етілмеген поштаға ықпал ететін жеке деректерді қамтитын деректер. 
32. Іс жүзінде берілетін және кез-келген материалдық тасымалдаушыға жазылмаған материалдар (идеялар, әдістер, қағидалар және т.б.). 
33. Құмар ойындарға, лотерея жабдығына, лотерея билеттеріне төлемдер қабылдауына, лотереяға қатысу құқығын растайтын құжаттарға және басқа да құжаттарды алуға, сондай-ақ виртуалды сатуға арналған ойындарды қабылдау үшін қызметтерді ұсыну валюталар және т.б. Көлік құралдарындағы құжаттар, көлік құралдарындағы мемлекеттік нөмірлер. 
34. Тауар айналымы үшінші тұлғалардың зияткерлік құқықтарын бұзады (соның ішінде патенттер, сауда белгілері, авторлық құқықтар және т.б.). 
35. Айналымы үшінші тұлғалардың зияткерлік құқығын бұзатын тауарлар (оның ішінде патенттер, тауар белгілері, авторлық құқықтар және т.б.). 
36. Мерзімі кешіктірілген қарыздарды (жинақтаушы және борыштық мекемелер) жинаумен айналысатын ұйымдардың қызметтері. 
37. Инвестициялық, қаржылық қызметтер, сондай-ақ тауарлар мен қызмет көрсетулер, сатып алу / сату, кепілді кірістер мен пайдалар. 
38. Тәуелсіз дистрибьюторлар желісін құруға негізделген көп деңгейлі желілік маркетинг ұйымы өткізетін тауарлар мен қызметтер. 
39. Жыныстық / эротикалық / жыныстық сипаттағы қызметтер, сондай-ақ порнографиялық / эротикалық материалдар. 
40. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасын бұзуға бағытталған тауарлар / қызметтер. 
41. Тауарларды немесе қызметтерді, сондай-ақ құндылығы жоқ тауарларды / қызметтерді алдау. 
42. Трансцендентальды және альтернативті медицина қызметтері, биологиялық қоспалар. 
43. Лицензияланған бағдарламалық қамсыздандыруды ауыстыруға немесе телефон, смартфондар, ноутбуктар, навигаторлар, дербес компьютерлер және т.б. техникалық қорғау жұмысын бұзу қызметтері авторлық құқық иеленушісі белгілейді. 
44. Инъекцияға арналған препараттар мен олардың ерітінділері, сондай-ақ оларды өндіру үшін пайдаланылатын заттар. 
45. Жасырын ұйымдар мен секталардың қызметіне байланысты қызметтер, жұмыстар мен материалдар. 
46. Қаржы пирамидаларын ұйымдастыру түрінде компаниялар сататын тауарлар мен қызметтер. 
47. Антиквариат. 
48. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынған өзге де тауарлар мен қызметтер. 

Бұл тізбе толық емес және Әкімшілік тарапынан өзгертілуі мүмкін. Ұсынысты немесе сұрауды жарияламас бұрын, өнім немесе қызметтің www.bankofpartners.com сайтында орналастырылғанына көз жеткізіңіз. Бұдан басқа, пайдаланушы осы өнімді немесе қызметті сату Ресей Федерациясының заңнамасымен рұқсат етілуге тиіс. Сайт әкімшілігі Ресей Федерациясының Заңымен тыйым салынған тауарларға және / немесе тиісті тыйым салынған қызметтерге тыйым салынған Сауда-саттық ұсыныстарын / сауалдарын орналастыру үшін жауап бермейді.

Белгісіз қате
То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема.
Отмена
Подтвердить