Www.bankofpartners.com сайтында материалдар мен мазмұнды пайдалану туралы келісім

Редакция №15 от 10.12.2021

Келісімде қолданылатын негізгі терминдер мен анықтамалар

Веб-сайт (BBP қызметі)www.bankofpartners.com. доменінің бір мекенжай кеңістігі арқылы Интернетте орналасқан веб-беттер жиынтығы. Сайттың барлық басқа веб-беттеріне кіруге болатын Сайттың бастапқы беті www.bankofpartners.com сайтында Интернетте қол жетімді.

Күдікті / Сайтты басқару (шенеунік / әкімшілік) — Сайтты және оның құрамдас бөліктеріне (код, дизайн, деректер базасы және т.б.) эксклюзивті құқықтарға иелік ететін Ресей Сбербанкі (OGRN 1027700132195) ашық акционерлік қоғамы жеке авторлық құқық объектілері және Сайтты басқаратын.

Сайт пайдаланушысы (Пайдаланушы) — сайтында тіркелген және сайтқа (пайдаланушы аты мен құпия сөз) кіруге рұқсаты бар 18 (он сегіз) жасқа толған қабілетті тұлға осы Келісімге Құқық иеленушімен қосылды. 

Пайдаланушы тіркелгісі (Тіркелгі)— Сайтқа тіркелу кезінде жасалған, әкімшілікке әрбір пайдаланушыға бірегей логин мен пароль арқылы сәйкестендіруге мүмкіндік беретін пайдаланушы тіркелгісі. Есептік жазбаға кіруге арналған пайдаланушы аты мен паролін Пайдаланушы тіркеу кезінде дербес анықтайды;

Пайдаланушы профилі — Пайдаланушының тіркелгісіне орналастырылған ақпараттың бір бөлігін қамтитын Сайттың басқа пайдаланушыларға танысу үшін қол жетімді бөлімі. Профиль хабарлама жіберу, ұсыныстар қосу және тапсырыс беру, сұраулар жіберу және басқа әрекеттер үшін пайдаланылады.

Мазмұн — зияткерлік қызметтің нәтижесі болып табылатын немесе жоқ, дизайн элементтері, суреттер, графика, сценарий, компьютерлік бағдарламалар, бейне, музыка, дыбыстар, мәтіндер, зияткерлік қызметтің нәтижелеріне айрықша құқық Сбербанктің Жинақ банкі немесе Сбербанктің Пайдаланушыларына немесе серіктестеріне.

Лицензия – Сбербанктің Ресей Федерациясындағы Келісімшарттың мерзімі үшін Мазмұнға қатысты (Келісімнің 5.4-тармағындағы ережелері ескеріле отырып) оның мақсаттарына сәйкес Пайдаланушыға Құқық ұстаушының берген қарапайым, айрықша емес, қайтарылатын, өтеусіз лицензиясы. для использования в соответствии с его назначением.

Аватар - пайдаланушыны жақсырақ анықтау үшін қызмет ететін шағын сурет.

Әкімшілік серіктесі – Әкімшілік пен Әкімшілік серіктесі арасында жасалған ақпараттық сүйемелдеу қызметтерін көрсету туралы шартқа сәйкес Сайтта орналастырылатын Әкімшілік Серіктесінің офертасы негізінде Сайт Пайдаланушыларына қызмет (жұмыс) көрсететін заңды тұлға, жеке кәсіпкер

1. Келісімнің мәні

1.1. Құқық иесі Пайдаланушыға Мазмұнды пайдалануға лицензия береді.

1.2. Пайдаланушы Сайтты осы Келісімнің шарттарына және Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес пайдаланады.

1.3. Пайдаланушы Сбербанкке тиесілі Мазмұнды келесі жолмен пайдалануға құқылы:

  • Мазмұнды жабдыққа, соның ішінде жадыға жазуды жүктеу арқылы көбейту;
  • Пайдалану Сайттың бөлігі ретінде қарастырылады.

1.4. 1.3-параграфта айтылған. пайдалану әдістеріне тек коммерциялық емес мақсаттарда рұқсат етіледі.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Пайдаланушы келісімі заңды түрде міндетті құжат болып табылады және әкімшілік пен Пайдаланушы арасындағы Сайтты және Онда орналасқан мазмұнды пайдалану туралы қарым-қатынасты реттейді.

2.2. Сайттың материалдарын немесе мазмұнын пайдалану арқылы Сіз мыналарға келісесіз: 

а) Сіз материалдарды және Сайт мазмұнын пайдаланбас бұрын осы Келісімнің шарттарын толығымен оқыдыңыз.

б) осы Келісім Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 435-бабына сәйкес ұсыныс болып табылады және материалдарды немесе Сайт мазмұнын кез келген нысанда пайдалануыңыздың басталуы Сізге осы Келісімнің барлық талаптарын толық көлемде және Сіздің бөлігіңізде ( қабылдау). Сайттың материалдарын және басқа да жағдайларда Сайтты пайдалануына жол берілмейді. Осы ұсынысты қабылдау арқылы жасалған осы Келісім екіжақты қол қоюды талап етпейді және электронды түрде жарамды.

в) егер сіз осы Келісімнің шарттарымен келіспесеңіз немесе заңмен күшіне енуге құқығыңыз жоқ болса, материалдарды немесе Сайт мазмұнын кез келген пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

г) Келісім (оның кез-келген бөлігін қоса) Әкімшілік тарапынан арнайы ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Келісімнің жаңа нұсқасы, егер Келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, веб-сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

2.3. Тараптардың қарым-қатынасы тиісті қызметтерді пайдалануды және / немесе Пайдаланушыға қызмет көрсетуді реттейтін жеке құжаттармен және келісімдермен қосымша реттелуі мүмкін. Осындай қосымша құжаттар мен келісімдерді пайдалану осы Пайдаланушы келісімін жарамсыз етеді.

2.4. Құқық иесі өз қалауы бойынша Пайдаланушыға Сайтты пайдалану туралы кеңес бере алады.

2.5. Сайтты және Сайттың мазмұнын пайдалану үшін Пайдаланушы үшін ақы алынбайды.

3. Порядок регистрации и использование Сайта

3.1. Сайттың кейбір функцияларын пайдалану үшін Пайдаланушы тіркеу процедурасынан өтеді, нәтижесінде Пайдаланушы үшін Пайдаланушы тіркелгісі жасалады. Пайдаланушы Сбербанк идентификаторы қызметін немесе SberBusiness идентификаторын пайдаланып сайтқа бірінші рет кірген кезде сайтта тіркеледі, нәтижесінде пайдаланушы тіркелгісі жасалады.

3.2. Электрондық пошта арқылы тіркеу әдісін таңдағанда, тіркелу кезінде немесе Тіркелгіге бірінші кіру кезінде Пайдаланушы келесі деректерді көрсетеді:

  • Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;
  • Пайдаланушының байланыс телефоны;
  • электрондық поштаның мекен-жайы (e-mail);
  • Пайдаланушының тұрғылықты жері;
  • фото (міндетті емес).

Сбербанк идентификаторын немесе SberBusiness ID қызметін пайдалану арқылы тіркеу әдісін таңдағанда, Пайдаланушы сәйкесінше ұялы телефон нөмірін немесе Sberbank Business Online жүйесіне кіруді көрсетеді. 

3.3. Пайдаланушы өзі туралы нақты және толық ақпаратты беруге міндеттенеді. Әкімшілік Пайдаланушымен анықталған деректердің дұрыстығын тексереді, ол тіркеуді растайтын сілтемесі бар онымен белгіленген электронды пошта адресіне хат жібереді.

3.4. Тіркеу кезінде өзі көрсеткен Пайдаланушының куәліктерін, атап айтқанда, Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты, байланыс телефонының нөмірі, азаматтығы, туған жері, электрондық пошта жәшігі, пайдаланушының логині мен паролі, осы Келісімге сәйкес Пайдаланушы алдындағы міндеттемелерін орындау үшін Әкімшілікпен өңделеді. Пайдаланушы тіркелгі деректерін өңдеу үшін Әкімшілікпен келіседі. Сонымен қатар, Әкімшілік Пайдаланушының тіркелгі деректерінің дұрыстығы мен сенімділігі үшін кез келген үшінші тұлғаларға жауапты емес.

3.5. Пайдаланушы арқылы Сайтқа кіру авторизациялау процедурасынан өту арқылы әр уақытта жүргізіледі - Пайдаланушының логинін және паролін енгізіңіз. Тіркеу кезінде электронды пошта арқылы алынған сілтемені cookie технологиясын пайдаланып автоматты түрде авторизациялау нәтижесінде, Сбербанк идентификаторы арқылы немесе SberBusiness идентификаторын пайдалану арқылы пайдаланушы тіркелгісімен байланысқан әлеуметтік желілерден API арқылы пайдаланушы деректерін алу. Пайдаланушы Торапқа кіргенде, cookie файлдары Сайтқа Пайдаланушыға автоматты түрде рұқсат беру үшін пайдаланылуы мүмкін, Пайдаланушы тиісті браузер параметрлерін қолдану арқылы cookie файлдарын пайдалануды шектеуі немесе тыйым салуы мүмкін.

3.6. Пайдаланушының логині мен құпия сөзі арқылы орындалатын кез-келген әрекеттерді тиісті пайдаланушы жүзеге асырады.

3.7. Логинге, парольге және / немесе Пайдаланушы тіркелгісіне рұқсатсыз кіру немесе пайдаланушы аты мен құпия сөзді бұзу жағдайында Пайдаланушы дереу Әкімшілікке хабарлауға міндетті.

3.8. Сайт сыртқы экономикалық қызметте қызмет көрсету бойынша Пайдаланушылардың байланысына арналған. Кез-келген пайдаланушы Сайтта белгілі бір қызметтерді ұсыну туралы ұсыныстар енгізе алады. Пайдаланушы өз басылымдарын өзгерте және жоя алады. Пайдаланушы Администрацияның Жарияланымдарға грамматикалық және тыныс белгілері бойынша түзетілуі мүмкін екендігіне келіседі және Пайдаланушы қалдырған ақпараттық материалдардағы ақпарат үшін жауапты болады. Әкімшілік Пайдаланушыға ескертусіз және жарияланымдарды дербес жоюға құқылы, соның ішінде:

  • құпиялылықты, арыздарды қорлауды және арандатуды, порнографияны, суреттерді және құпиялылыққа құқықты бұзатын өзге де ақпаратты қамтитын қызметтерді, өтініштерді, пайдаланушылардың пікірлерін жарияламауға;
  • кез келген уақытта жарияланған қызметтерді, сұрауларды, пайдаланушылардың пікірлерін жою;
  • пайдаланушылардың, қызметтердің, сұраулардың, пайдаланушылардың шолуларының тиісті болып саналатын және олар жарияланатын кезеңін өз бетінше анықтайды;

3.9. Әкімшілік Пайдаланушыға (лерге) бұған дейін жарияланған қызметтерді жариялаудан бас тарту себептері туралы және / немесе сұраулар, шолулар туралы хабарлауға міндетті емес.

3.10. Пайдаланушының сұрауы бойынша Сайттан алынатын ақпараттық материалдар жойылмайды. Бұл ақпарат тек авторларының өтініші бойынша немесе Ресей Федерациясының заңнамасының немесе осы Келісімнің бұзылу белгілері болған жағдайда жойылуы мүмкін.

3.11. Сайт әкімшілігі Веб-сайтта жарияланған ақпараттың мазмұны мен оның дәлдігі үшін жауап бермейді және Пайдаланушының пайдасына және басқа зиянға тікелей немесе жанама түрде зиян келтірмейді, Пайдаланушының Сайтты немесе оның Мазмұнын пайдалануға байланысты шеккен шығындары үшін жауапкершілік көтермейді.

3.12. Егер Әкімшілік Пайдаланушы берген кепілдіктер немесе міндеттемелердің бұзылуына байланысты үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу туралы шағымдар, талап-арыздар, талап-арыз берсе, Пайдаланушы оларды реттеу бойынша міндеттемелерді қабылдайды және олар пайда болған жағдайда Әкімшілікке толық залалды өтейді.

3.13. Лицензия Тауар таңбаларына, қызмет көрсету таңбаларына, фирмалық атына, логотиптеріне және Шектен қорғаушының жеке басының басқа құралдарына қолданылмайды.

3.14. Лицензия 1.3-тармақта көрсетілген «пайдалану құқығымен» шектеледі және Келісімнің ережелерінің ешқайсысы Пайдаланушыға Сбербанктің Мазмұнына қандай да бір ерекше құқықтарды беруді білдіреді.

4. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

4.1. Пайдаланушы:

а) Тіркелгі параметрлерін жасаңыз, Пайдаланушы профиліне кіру үшін құпия сөзді өзгертіңіз;

б) Өзіңіз туралы Пайдаланушы туралы ақпаратты орналастыруға, Пайдаланушының фотосуретін қосуға;

в) Қызметтерді ұсыну, оларды редакциялау, Сайттың басқа қызметтерін пайдалану туралы ұсыныстар мен өтініштерді жариялайды;

г) хабарларды жіберуге және алуға;

д) Әкімшілік және / немесе Әкімшіліктің серіктестері ұсынатын қызметтерді тұтынуға;

е) Ресей Федерациясының заңнамасымен немесе Сайтты немесе Сайттың мазмұнын пайдалануға байланысты Пайдаланушы келісімімен тыйым салынбаған басқа әрекеттерді жүзеге асыруға.

4.2. Пайдаланушы төмендегілерге міндеттенеді:

а) шотты тіркеген кезде, дұрыс ақпаратты, қолданушының атын және аватарын мүмкіндігінше дұрыс таңдауға жақындау керек. Nicky қорлауды, арандатуды, әдепсіз сөйлеген сөздерді және олардың кеңестерін қамтымауы керек, атақты адамдардың есімдерімен (қазіргі және өткен) байланысты болмауы керек. Аватарлар порнографияны және құпиялылыққа құқықты бұзатын бейнелерді қамтымауы керек;

б) Пайдаланушы профиліне қол жеткізу үшін пайдаланылатын тіркелгі деректерінің (логин мен пароль) құпиялылығын қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қолданыңыз, басқа адамдар компьютерді пайдаланған кезде браузерде (оның ішінде cookie файлдарын пайдалану кезінде) құпия сөз сақталмағанына көз жеткізіңіз;

в) 152-баптың 1-тармағына сәйкес, басқа тұлғалардың алдын ала келісімінсіз суретке түсірілген материалдарды орналастырмау. Азаматтық кодекс мұндай келісімді талап етпейді;

г) ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін басылымдардағы қауіп-қатерлерді, сөздерді және сөз тіркестерін қолданбауға;

д) Сайтты әкімшілікке Пайдаланушыға қатысты барлық әрекеттер туралы хабарлауға, олар қорлайтын, жала жабу және т.б.;

е) Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасын сақтау, үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзбау, әкімшілікке кез-келген бұзушылық туралы хабарлау;

ж) осы Келісімге енгізілген өзгерістерді үнемі қадағалап отыру;

з) Сайттың мақсаты оның мақсатына сәйкес пайдаланылуын;

и) осы Келісімнің басқа баптарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға;

к) Сайт белгілеген техникалық шектеулерді айналып өтуге тырыспаңыз;

л) Тораптың жұмысына кедергі жасамаңыз, соның ішінде нақты уақыт режимінде ақпаратпен алмасуға кедергі жасайтын элементтерді орналастыру, браузердің қосымша терезелерін ашу, интерфейстің функционалдық элементтерін ауыстыру және т.б .;

м) сіз Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына қайшы келетін ресурстарға сілтемелерді орналастыра алмайсыз;

н) әкімшілікке қатысы бар жалған ақпаратты тарату мүмкін емес;

о) Келiсiмде белгiленген шектеулер мен тыйым салуларды бұзуға, сондай-ақ Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасының нормаларын бұзуға бағытталған кез-келген шараларды қолдануға болмайды;

п) сайтында «ересектерге арналған ойын-сауық» («Adult Entertainment»), «ақшалай ойындар» қызметтері, сондай-ақ Ресей Федерациясының заңнамасымен және халықаралық нормалармен тыйым салынған тауарлардың / қызметтердің басқа түрлерін қашықтан қамтамасыз ете алмайды.

р) осы Келісімнің 6-бөлімінде көрсетілген тыйым салынған әрекеттерді орындамау;

с) Сбербанк идентификаторын немесе SberBusiness ID қызметін үшінші тұлғалардың куәліктерін пайдаланып сайтта авторизацияламаңыз.

4.3. Жеке деректерді өңдеу Ресей Федерациясы Федералдық заңының 2006 жылғы 27 шілдедегі «Жеке деректер туралы» № 152-ФЗ талаптарына сәйкес және Пайдаланушы Сайтты басқару туралы жеке деректерді өңдеуге келісім бергеннен кейін 1-қосымшаның 5.1-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Жеке деректерді өңдеуге келісім www.bankofpartners.com сайтында орналастырылған».

Пайдаланушы info@bankofpartners.com мекен-жайы бойынша Сбербанкке хабарлама жібере отырып, кез-келген уақытта осы Келісімді кері қайтарып алу құқығына ие болады және жеке деректерді өңдеу сұрау салынған сәттен бастап тоқтатылады (сұрау алынған күннен бастап 10 жұмыс күнінен аспайды) . Сонымен қатар жеке деректерді өңдеуге жауап туралы хабарлама жіберілген сәттен бастап Пайдаланушы Сайтты пайдалануды тоқтатады.

5. Басқарманың құқықтары

5.1. Сайт әкімшілігі Сайттың ағымдағы басқарылуын жүзеге асырады, оның құрылымын, сыртқы көрінісін анықтайды, Пайдаланушыларға Сайтқа қол жетімділікті береді немесе шектейді және оған тиесілі басқа да құқықтарды жүзеге асырады.

5.2. Пайдаланушылар арасындағы өзара әрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз ету, соның ішінде Пайдаланушыларды Сайтта белгілі бір әрекеттерді дербес орындауға мүмкіндік беруді қоса алғанда, Сайтты әкімшілік ету - мұндай өзара әрекеттесудің тек техникалық мүмкіндігін ұйымдастырған, сондай-ақ Интернеттегі Пайдаланушылар берген ақпарат және басқа да материалдар Әкімшілік мұндай материалдарды немесе ықпал етуінсіз жүзеге асырылады және

5.3. Сайт әкімшілігі сайтқа жарнама орналастыру, серіктестік бағдарламаларға қатысу және т.б. туралы шешім қабылдайды.

5.4. Сайтты басқару:

а) кез келген уақытта Сайттың дизайнын, оның мазмұнын, Қызметтер тізімін өзгертеді, Пайдаланылатын сценарийлерді, Бағдарламалық жасақтаманы, Мазмұнды және Сайтта пайдаланылатын немесе сақталатын басқа да объектілерді, кез келген серверлік қосымшаларды Пайдаланушы хабарландыруымен немесе ескертусіз өзгертеді немесе толықтырады;

б) әкімшіліктің қалауы бойынша, Ресей Федерациясының заңнамасын бұзатын және / немесе бұза алатын, Пайдаланушы келісімінің ережелерін, басқа Пайдаланушылардың немесе үшінші тараптардың құқықтарын бұзуға әкеп соқтыратын кез келген себепсіз және ескертусіз жою, Пайдаланушылардың кез келген басылымдарын және басқа да материалдарды жоюға; немесе қауіп төндіреді;

Пайдаланушының Есептік жазбасын өз қалауы бойынша блоктауға және жоюға, оның ішінде Пайдаланушы Ресей Федерациясының заңдарын бұзатын немесе Пайдаланушы келісімінің ережелерін бұзған жағдайда. Пайдаланушы шотын жойған немесе оқшаулаған жағдайда, Лицензия тоқтатылады;

г) жаңа енгізулер туралы хабарландырулар немесе ескі қызметтердің күшін жою туралы, Пайдаланушы келісімінің жаңа редакциясын мақұлдау және жариялау, Пайдаланушының есептік жазбасындағы жаңа жеке хабарламалар, кері байланыс және т.б. туралы хабарларды (электрондық пошта арқылы хабарларды қоса) жіберу. Әкімшілік қызметтері және Әкімшіліктің серіктестері туралы жарнама туралы ақпаратты қамтитын хабарландырулар;

д) Сайтта Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды көрсетуге рұқсат етіледі.

е) Сайтқа Әкімшілік серіктесінің ақпараттық материалдарын (ақпарат, қызметтер, Интернет-сайттарға сілтемелер) орналастыру. Сонымен бірге, Әкімшілік Серіктестері: - Пайдаланушыларға таңдалған қызметтерді (жұмыстарды) уақытылы және сапалы ұсыну; - үшінші тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін орындау және сақтау, сондай-ақ Әкімшіліктің серіктестері сататын қызметтерге (жұмыстарға) үшінші тұлғалардың құқықтарын, оның ішінде тиісті Әкімшілік серіктес елінің заңнамасымен реттелетін зияткерлік құқықтарын сақтау; - Әкімшілік серіктестің ақпараттық материалдарын пайдалану нәтижесінде Пайдаланушыларға және басқа адамдарға келтірілген мүліктік, моральдық немесе кез келген басқа зиян; - Әкімшілік серіктестерінің ақпараттық материалдары мен веб-сайттарының жарнама, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, Ресей Федерациясындағы бәсекелестікті қорғау туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкестігі, сондай-ақ Әкімшілік серіктесінің ақпараттық материалдарға қажетті көлемдегі құқықтары бар екендігі;

ж) Пайдаланушыларға банктік карталарды пайдалана отырып, Әкімшілік серіктестерінің қызметтері (жұмыстары) үшін ақы төлеуге мүмкіндік беретін (Әкімшілік серіктесі мен Әкімшілік арасында Интернет-эквайринг қызметін ұсыну бойынша бөлек жасалған шарттар негізінде), пайдаланушылар мен Әкімшілік серіктестері арасындағы мәмілелер үшін сайтқа орналастыру (төлем қызметтері). Сайтта орналастырылған.

5.5. Әкімшілік Пайдаланушылар арасында туындайтын даулар мен қақтығыстарды шешуге және шешуге міндетті емес, бірақ, өз қалауы бойынша және Сайтта конструктивті атмосфераны сақтау мақсатында, пайдаланушы шағымдарын қарау арқылы туындаған қақтығыстарды шешуге көмектеседі.

6. Шектеулер мен тыйымдар

6.1. Пайдаланушыға тыйым салынады:

а) басқа пайдаланушылардың жеке деректерін жинау;

б) Сайтта орналастырылған ақпаратты жинаудың кез-келген автоматты құралдарын пайдалану;

в) әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен араздықты қоздыру, соғысты, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни немесе тілдік артықшылықты насихаттау, басқа пайдаланушылардың діни сезімдерін және нанымдарын қорлауды, сондай-ақ олар пайдаланатын нышандарға тіл тигізуді насихаттауды немесе үгіттеуді жүзеге асырады;

г) арандату стилінде (троллингте) жариялауды қалдырып, мағынасыз және білмейтін пікірлерді (су тасқыны) жариялау;

д) тек суреттерден немесе тыныс белгілерінен тұратын, бас әріппен жазылған хабарламаларды жазу, көптеген леп белгісін қолдануға және әдейі емле қателіктерімен жазуға;

е) Пайдаланушының заңға немесе осы ақпаратты жариялау туралы келісімге сәйкес жеткілікті құқығы болмаған жағдайда, веб-сайтта орналастыруға немесе үшінші тұлғаларға қол жетімді шектеулі қатынау (құпия ақпарат) туралы ақпаратты беру;

ж) Сайтты орналастыруға, көшіруге, көшіруге, таратуға, жариялауға тыйым салынады, Әкімшілік Мазмұны, Әкімшілік серіктестері, Басқа Пайдаланушылар және үшінші тараптардан алдын-ала рұқсатынсыз, жұртшылықпен байланысуға, жүктеуге, сатуға немесе басқалай пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланушы келісімімен, Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасымен, сондай-ақ құқық иеленушісі өзінің Мазмұнды еркін пайдалануға келісім берген жағдайларда және кез келген адам. Мазмұнды Веб-сайтқа басқа жолмен орналастыра отырып, Пайдаланушы оған қажетті құқықтар бар екенін, соның ішінде жариялау құқығын қоса алғанда, мұндай орналастыру құқық иеленушілердің және үшінші тараптардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайтыны және құқық иелері мен үшінші тұлғалар уақытында және бұл үшін анық алынған. Пайдаланушының осы құқықты иеленушінің қажетті құқықтары және / немесе келісімі болмаса, Сайттың мазмұнын жариялауға жол берілмейді;

з) Сайтқа ашық қол жеткізуге тыйым салынады немесе мазмұны басқа Пайдаланушыларға немесе басқа тұлғаларға зиян келтіретін мәтіндік хабарламаларды, графикалық кескіндерді немесе басқа материалдарды жіберуге тыйым салынады. Осындай саналатын материалдарды, сондай-ақ пайдаланушылардың немесе басқа тұлғалардың беделін түсіретін суреттер мен басқа да материалдарды қорқыту, зорлық-зомбылыққа, заңсыз әрекеттерге, антиконтрафикке, әдепсіз әрекеттерге, сондай-ақ заң үстемдігі қағидаттарына қайшы келетін басқа да әрекеттерді қамтиды. және адамгершілік;

и) азаматтардың ар-намысы, абыройы мен іскерлік беделіне немесе ұйымның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін немесе зиян келтіруі мүмкін Сайтта материалдарды (шындыққа сәйкес келмейтіндерді қоса алғанда) орналастыруға;

к) осындай материалдарды қамтитын порнографиялық материалдарды немесе веб-сайттарға сілтемелерді орналастырады;

л) әдепсіз сөздер мен сөздерді қамтитын Сайт туралы ақпаратты орналастыру;

м) алдын ала келісімінсіз басқа Пайдаланушылардың немесе басқа тұлғалардың байланыс ақпараты, соның ішінде Сайтта жеке деректерді орналастырады;

н) шотты тіркегенде көрсетуге немесе кейінірек өзіңіз туралы жалған немесе жалған ақпаратты енгізуге тыйым салынады;

о) сайт объектісіне қатысы жоқ кез келген ілімдерді, теорияларды, көзқарастарды насихаттау және (немесе) кез келген әлеуметтік немесе мәдени санатқа бөлінуді, агрессияны және өшпенділікті ынталандыруға;

п) Сайт әкімшілігінің алдын ала келісімінсіз Сайтқа ашық жерде кіру, жарнамалық материалдар Әкімшілікпен келісілген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы мәтіндік хабарламаларының, графикалық кескіндердің және басқа да материалдардың алдын ала келісімінсіз дербес хабарламалар арқылы беру;

р) Сайт жұмысын тұрақсыздандыруға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру, Сайтты немесе оның жабық бөлімдерін басқаруға рұқсатсыз қол жеткізуді (бөлімдерді, әкімшілікке рұқсат етілген бөлімдерді) жасауға, сондай-ақ кез келген басқа да ұқсас әрекеттерді орындауға;с) осуществлять несанкционированный доступ к Аккаунтам иных Пользователей путем подборки или введения пароля, а также предпринимать попытки такого доступа;

с) компиляция немесе енгізу арқылы басқа пайдаланушылардың Есептеріне рұқсатсыз кіруді жүзеге асырады пароль, сондай-ақ осындай кіру рұқсатын;

т) коммерциялық, саяси, жарнамалық және басқа да ақпараттың спам-бұқаралық таратылуын (соның ішінде мұндай ақпаратты веб-сайттарға әкелетін гиперсілтемелерді және / немесе зиянды бағдарлама бар веб-сайттарды) жеке хабарламаларда, Егер Алушы Пайдаланушылар осындай ақпаратты алуға келісімін білдірмесе;

у) Әкімшіліктің іс-қимылын ашық талқылайды;

7. Кепілдіктер мен жауапкершілік

7.1. Сайттың мазмұны «сияқты» негізде ұсынылады, Пайдаланушы үшін ешқандай кепілдеме жоқ.

7.2. Сайттағы материалдарды, деректерді немесе мазмұнды пайдалану Пайдаланушының қауіптілігі болып табылады. Сайт әкімшілігі материалдарды және / немесе Торап мазмұнын пайдалану нәтижесінде туындаған пайда, жоғалту немесе басқа зиян үшін жауап бермейді.

7.3. Сайтта орналастырылған барлық ақпарат және / немесе жарнамалық материалдарды үшінші тараптар қамтамасыз етеді. Әкімшілік үшінші тұлғалардың ақпаратының және / немесе жарнамалық материалдарының дұрыстығы, олардың веб-сайттарының болуы және олардың мазмұны, сондай-ақ ақпарат пен / немесе жарнаманы пайдалануға байланысты кез-келген салдарға, сондай-ақ үшінші тұлғалардың интернет-сайттарына жауап бермейді.

7.4. Материалдар және / немесе Сайт мазмұны қосу және жаңарту кезеңінде болғандықтан, жаңа функционалдылықты қосқанда, Сайттың нысаны, сипаты мен мүмкіндіктері Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін. Әкімшілік, өз қалауы бойынша, материалдарды немесе Сайт мазмұнын (немесе оның кез-келген бөлігін) барлық Пайдаланушыларға немесе жеке Пайдаланушыға, атап айтқанда, алдын ала ескертусіз тоқтатуға (уақытша немесе тұрақты) құқығын өзіне қалдырады.

7.5. Пайдаланушы осы Келісімде және (немесе) Қолданыстағы заңда белгіленген міндеттемелердің кез келген бұзылуына, сондай-ақ осындай бұзушылықтардың барлық салдарына (соның ішінде Әкімшілік пен басқа үшінші тұлғалардың алатын шығындарына) жауап береді.

7.6. Әкімшілік зияткерлік меншікке айрықша құқықтарды бұзушыларды азаматтық, әкімшілік және қылмыстық құқыққа сәйкес өз қалауы бойынша қудалауға құқылы.

7.7. Пайдаланушы өздерінің жарияланымдары мен Сайтты Пайдаланушының Мазмұнын қоса, басқа материалдарды орналастыру арқылы басқа Пайдаланушыларға және Әкімшіліктерге осындай материалдарды және Мазмұнды 2-тармақта көрсетілгендерді қоса, кез-келген тәсілмен пайдалану құқығын береді. Арт. 1270 Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің, бірақ олармен шектелмей. Пайдалану құқығы осы Келісімнің және Ресей Федерациясының аумағында қарапайым (айрықша емес) өтеусіз лицензия шарттарымен беріледі.

7.8. Пайдаланушы веб-сайтта жариялауға немесе жеке хабарламалар туралы ақпаратты, Мазмұнды, интеллектуалдық қызметтің басқа заңды қорытындыларын, олардың бөліктері мен көшірмелерін, сондай-ақ басқа материалдарды жариялауға кепілдік береді, ешкімнің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайды. Үшінші тұлғалардың талаптары, Пайдаланушы туралы ақпараттың және / немесе Үшінші Тараптың контентін орналастыру туралы Пайдаланушы келісімінің талаптарын бұзғаны үшін қабылданған жағдайда, Сайт әкімшілігі заңда рұқсат етілген шектерде Пайдаланушыдан шағым берген тұлғаларға арналған байланыс ақпараты беруге құқылы дау туындайды.

7.9. Пайдаланушы Сайтта рұқсат алу үшін пайдаланған тіркелгі деректерінің (логин мен пароль) құпиялылығын қамтамасыз ету үшін және басқа адамдармен рұқсат беру мүмкіндігін болдырмау үшін тиісті шаралар қабылдауға кепілдік береді.

7.10. Сайт әкімшілігі жеке хабарламалар арқылы пайдаланушылардың хат алмасу құпиясын құрметтейді.

7.11. Сайтты әкімшілендіру Әкімшіліктің Әкімшіліктің Есептік жазбада Пайдаланушымен қарым-қатынас жасауына, Пайдаланушыға хабарламалар жіберуге, хабарламаларды жіберуге, сондай-ақ Қызметті пайдаланушыға Пайдаланушының келісімі бойынша қызметтердің және қызметтердің басқа мүмкіндіктерін пайдаланумен қамтамасыз етілуіне кепілдік береді, егер Пайдаланушы келісімі немесе қолданыстағы заңнама өзгеше көзделмесе.

7.12. Пайдаланушыны Сайтты пайдаланудың техникалық мүмкіндігін қамтамасыз ететін Сайт әкімшілігі Пайдаланушы тіркелгісінің мазмұнын қалыптастыруға және Пайдаланушы туралы ақпаратты жүктеуге қатыспайды, Пайдаланушының әрекеттерін бақыламайды, Сайттың және Пайдаланушы шоттарының ашық бөлімдерінде ақпаратты автоматты түрде цензурламайды, жеке хабарламаларды цензурламайды және әрекеттерге жауапты емес немесе пайдаланушының әрекетсіздігі, себебі веб-сайт пен оның бағдарламалық жасақтамасында техникалық шешімдер жоқ автоматты түрде цензура және пайдаланушы әрекеттерін бақылау.

7.13. Сайт әкімшілігі Пайдаланушылардан ақпаратты және Мазмұнды алдын-ала бақылауға мүмкіндік бермейді және Пайдаланушы берген контент үшін жауап бермейді.

7.14. Сайт әкімшілігі Сайт жұмысындағы үзілістер мен үзілістерге және олар туындаған ақпараттың жоғалуына жауапты емес. Әкімшілік Пайдаланушының компьютеріне, мобильді құрылғыларға, Сайтты немесе Сайттың сілтемелері арқылы қол жетімді болатын сайттарды пайдаланумен байланысты немесе онымен байланысты кез келген басқа жабдықты немесе бағдарламалық жасақтаманы бүлдіру үшін жауапты емес.

7.15. Сайт әкімшілігі, егер Сайт әкімшілігі зиян немесе зиян келтіру мүмкіндігі туралы ескерткен немесе көрсеткен болса да, Сайтты, Мазмұнды немесе Пайдаланушы немесе басқа тұлғалардың Сайт арқылы кірген кез келген зақымдануына, пайдасын жоғалтуға немесе залалға жауапты емес.

7.16. Сайт әкімшілігі деректердің жоғалуы, Шотты оқшаулау, Мазмұнды алып тастау немесе Қызметтің немесе Сайттың жұмысын тоқтатуды қоса алғанда, келтірілген зиян үшін жауапты емес.

7.17. Әкімшілік әкімшіліктің басқа пайдаланушылары, серіктестері немесе Пайдаланушының Сайтты немесе Әкімшіліктің серіктес қызметін пайдалану нәтижелерін алуы үшін пайдаланушыға қызметтерді ұсынбағаны немесе дұрыс ұсынбауы үшін жауапты емес.

7.18. Әкімшілік пайдаланушылардың іс-әрекеттеріне немесе олар ұсынатын қызметтерге жауапты емес, олар орналастырылған жарнамаларда көрсетілген. Қызмет көрсету мәселелері бойынша, оның ішінде қауіпсіздікті, заңдылықты және қызметтің сипаттамасымен сәйкестігі туралы барлық келіспеушіліктер Пайдаланушылар арасында Әкімшіліктің қатысуынсыз дербес шешіледі.

7.19. Пайдаланушының материалдарды немесе Сайттың мазмұнын пайдаланумен байланысты болған жағдайда, Пайдаланушы осы талаптарды өздігінен және Әкімшілік тарапынан араласусыз ұсынуға келіседі, сондай-ақ Әкімшілікті (оның аффилиирленген тұлғалары мен қызметкерлерімен бірге) кез келген шағымдардан, міндеттерден, зиянды өтеуден босатады, осындай талаптарға байланысты шығындар, шығындар мен шығыстар.

7.20. Пайдаланушы Пайдаланушының Есептік жазбасын пайдаланумен, сондай-ақ Контенттің сайтқа орналастырылуына байланысты, соның ішінде жарияланған ақпараттың мазмұнын қолданыстағы заңнаманың талаптарына, оның ішінде үшінші тұлғалардың жауапкершілігіне сәйкестігіне жауапты. Пайдаланушы жұмыс технологиясы Пайдаланушының мазмұнын әкімшілендіруді көшіру, көбейтуді, сондай-ақ оның әкімшілігінің белгілі бір қызметтің техникалық талаптарына жауап беруін өңдеуді талап етуі мүмкін деп келіседі.

7.21. Пайдаланушы Сайтқа жүктеп салатын кез келген Мазмұнға немесе басқа ақпаратқа жеке жауап береді немесе Сайттың басқа пайдаланушылары немесе оның көмегі арқылы басқаша назар аударады. Пайдаланушы контент пен ақпаратты заңсыз орналастырумен байланысты үшінші тұлғалардың шағымдарын дербес шешуге міндетті.

7.22. Сайтта орналастырылған кез келген веб-сайтқа, өнімге, қызметке, коммерциялық немесе коммерциялық емес сипаттағы кез келген ақпаратқа гиперсілтемелер, пайдаланушылардың жеке хабарламаларында және т.б. әкімшілік тарапынан осы өнімдердің (қызметтердің) мақұлдауы немесе ұсынысы болып табылмайды. Әкімшілік осындай гиперсілтемелермен әрекеттердің нәтижесінде Пайдаланушыға келтірілген зиян үшін жауапты емес.

7.23. Үшінші тұлғалардың веб-сайттарына көшу, бағдарламаларды орнату және үшінші тұлғалардың қызметтерін тұтынуды пайдаланушы өз тәуекеліңіз бойынша жүзеге асырады. Пайдаланушы келісімінің ережелері Пайдаланушы мен үшінші тарап арасындағы қарым-қатынасқа қолданылмайды.

7.24. Пайдаланушы келісімінің ережелерін біршама бұзғаны үшін Әкімшілік құқық бұзушыға жеке ақпаратын жіберу арқылы ескерту жасайды. Қайта қолданылатын бұзушылықтар, Пайдаланушының (тыйым салу) немесе Шотты уақытша оқшаулау құқығынан уақытша айырылуына немесе шектелуіне алып келуі мүмкін. Жедел бұзушылықтар техникалық бұзушылықтарды қамтиды (транслитетте немесе бас әріптерде сөздерді жазу және т.б.), спамды пайдалану, троллинг.

7.25. Пайдаланушы келісімінің ережелерін өрескел бұзған жағдайда Пайдаланушының Сайтқа кіруі, Сайттың және / немесе қызметтердің жеке бөлімдері белгісіз мерзімге шектелуі, уақытша тоқтатылуы немесе тоқтатылуы мүмкін. Жағымсыз бұзушылықтарға Сайтты немесе Әкімшілікті пайдаланушыларды қарсы қорлайтын мәлімдемелерді, қорлау туралы мәлімдемелерді қолдану кіреді.

7.26. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың дәрежесін анықтауға, жазалауды өз қалауы бойынша қолдану немесе жоюға құқылы.

7.27. Әкімшілік үшінші тараптардан құпия сөзді таңдау үшін және Пайдаланушының тіркелгісі арқылы жасаған әрекеттер үшін жауапты емес.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Шарт акцептелген сәттен бастап (акцепт) Пайдаланушы шотын жою сәтіне дейін немесе осы Келісімде көрсетілген өзге де жағдайлар туындаған сәттен бастап күшіне енеді.

8.2. Тараптар арасында туындайтын барлық келiспеушiлiктер келiссөздер жолымен шешiледi. Пайдаланушы келісімімен реттелетін қатынастардан туындайтын дауларды шешудің сотқа дейінгі процедурасы міндетті болып саналады. Өтініштерді сотқа дейінгі мерзімде шешу мерзімі сәйкес талапты алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні. Егер дауды реттеу туралы келісім болмаса, мұндай дау Администрация орналасқан жерде сотта қаралады және шешіледі.

8.3. Осы Келісімнің барлық ережелері қарастырылады және осы Келісімде реттелетін қатынастардан туындайтын барлық мүмкін болатын даулар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.4. Келісімнің кез келген ережесін жарамсыз деп тану осы Келісімнің басқа ережелерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

8.5. Сайтта орналастырылған барлық материалдар мен контент Келісімді қабылдау кезінде, сондай-ақ Сайтта орналастырылған сәттен бастап Сайтта пайда болған кез келген кейінгі нұсқалар мен толықтырулар осы Келісімнің қолданылу аясына жатады.

9. Байланыс ақпараты

9.1. Егер Пайдаланушы Пайдаланушының www.bankofpartners.com сайтына кіруіне немесе пайдаланылуына байланысты түсініктемелер немесе сұрақтар болса. Пайдаланушы Сайт әкімшілігімен мына байланыс ақпараты арқылы хабарласуға болады: info@bankofpartners.com.

Белгісіз қате
То или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема.
Отмена
Подтвердить